Nhạc Trữ Tình

Tuổi hồng Khánh Duy
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Mưa Khóc Tình Đau Micae Lê Hùng
Hoa Trinh Nữ Lê Sang - Kim Chi
Đắp Mộ Cuộc Tình Nguyễn Thành Viên
Niệm Khúc Cuối Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Nói với người tình Lâm Hùng - Hồng Quyên
Lòng mẹ Phương Trang
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Thành Phố Mưa Bay (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân