Nhạc Trữ Tình

Ngàn Năm Duy Khiêm Ngố
Duyên Kiếp Bảo Hưng - Như Hoa
Mắt Chị Live Ver Dương Nghi Đình
Bí Mật Eva Nguyễn Ngọc Anh
Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Kiếp Cầm Ca Lý Thu Thảo
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Tiến Thoái Lưỡng Nan Thanh Lam - Quốc Trung
Con Xin Mẹ Từ Bi Thích Trung Đạt
Một Mình Thanh Hiền