Nhạc Trữ Tình

Đau Xót Lý Con Cua Văn Hương - Hiền Ngân
Bỏ Hiếu Sơn Hạ
Duyên Phận Hồng Phấn
Thoáng Hoang Mang Vũ Phong Sơn
Sao biển Đông Dương
Lk Song Dương Dương Ngọc Thái - Dương Hoàng Phúc
LK Nhẫn Cưới 1 Nhiều ca sĩ
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi