Nhạc Việt
Cảm Ơn Một Niềm Đau Hoàng Anh Cường
Đời Ta Có Duyên Không Nợ Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Công Chúa Đã Yêu Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Hãy Xem Như Một Giấc Mơ Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Rồi Cũng Sẽ Quên HamLet Trương
Vô Tâm Thanh Thảo
Thành Phố Manbo - RZ Mas
Tình bọt nước Quốc Đại
Ngọn Lửa Trái Tim Tiêu Châu Như Quỳnh