Nhạc Trữ Tình

Nhật Thực Cẩm Loan
Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Giã Từ Bảo Nguyên
Về Lại Cần Thơ. Tuấn Khương
Nhạt Nắng Bảo Nguyên
Duyên Quê Bảo Nguyên
Có Bao Giờ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Hồi tưởng Quang Minh
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04