Nhạc Việt

Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Nhạt Nắng. Kỳ Thiên Anh
Giọt Mưa Thu Đoàn Đính
Em có yêu Trung Tự
Cô Hàng Nước Việt Hoàn
Mất Niềm Tin Lâm Chấn Huy
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Minh Thắng
Thua Một Người Dưng Fony Trung - Lâm Nhật Quốc
Vùng Lá Me Bay Huỳnh Thanh Thảo
Ngày Yêu Anh Khang - Thùy Chi
Ghen Lưu Minh Tài