Nhạc Việt

Ngày Em Lên Xe Hoa Chí Thành Danh
Không Thể Không Khóc Lương Gia Huy - Long Hải
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân (Beat) Puol Lê - Hồ Quốc Toàn
Đò Qua Bến Sông (Beat) Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Yêu Là Gì Châu Khải Phong
Over Mr A - Phúc Bồ
Ly Rượu Mừng (Beat) Hoàng Nghĩa - Tuấn Khương
Xuân Này Bên Mẹ Lê Minh Trung