Nhạc Việt

Về Quê Em Quỳnh Trang - Quân Bảo
Trên Dòng Sông Nhỏ Bích Hạnh - Quân Bảo
Làm Dâu Xứ Lạ Bích Hạnh - Quân Bảo
Thương Về Miền Đất Lạnh Bích Thảo - Quân Bảo
Thương Quá Cà Mau Nguyễn Cường
Bao Giờ Em Quên Lương Viết Quang
Bão (Live) Đinh Tuấn Anh
Giai Điệu Mùa Xuân Nguyễn Cường