Nhạc Việt
Sẽ không rời xa Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Suốt Kiếp Chỉ Yêu Mình Em Hồ Quang Hiếu - Đạt Nguyễn
Vùng lá me bay Hoài Phong
Biển và tuổi thơ Fortune Đinh Kiến Văn
Lan Mua Am Miu Lê - Trịnh Thăng Bình
Chúc Xuân Vui Tống Gia Vỹ
Cạn lời Nhất Vũ
Gọi Đò (Remix) Nguyễn Thành An
Giấu Tô Tài Năng