Nhạc Việt

Người Thương Kẻ Nhớ Phương Anh Bolero
Tình Nghèo Lưu Ánh Loan - Giang Trường
Cùng Nhau Đi Lễ Chùa Hoàng Đăng Khoa
Gạo trắng trăng thanh Trường Sơn - Kim Thư
Cha Quách Beem
Đã mất em rồi Quách Tuấn Du
100 Manbo
Khổ Tâm Dương Hồng Loan
Tình Yêu Thiên Chúa Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Anh Ba Hưng Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ