Nhạc Việt

Anh Ve Mien Tay Hữu Phạm
Em Về Kẻo Trời Mưa Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Tìm Trong Giấc Mơ Kiwi Ngô Mai Trang
Mùa Xuân Xa Quê Đào Trọng Hải - Tinh Hai
Nói Với Người Tình (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Hơn Cả Nắm Tay Thế Anh Shinichi - Harmonie
Mùa Gió Rét Akira Phan
Phải Lòng Cô Gái Bến Tre (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
Gãy Đôi Cùng Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ