Nhạc Trữ Tình
Hết Duyên Ngô Quốc Linh
Căn Nhà Màu Tím Quốc Đại - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Trầu Cau Hà Gia Phúc
Anh Nhớ Út Nhiều Đinh Kiến Văn Fortune
Xin Trả Cho Anh Đoàn Minh - Cẩm Loan
Không bao giờ quên em VŨ HẢI - Trường Sơn