Nhạc Trữ Tình
Mèo Hoang Trường Sang
Lòng mẹ Trịnh Mười
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Chờ Đông Lâm Hoài Phong
Giọt lệ đài trang Hoàng Mập - Việt Hương
Tình Phụ Tử Duy Cường Bolero
Lưu Bút Ngày Xanh Hương Ngọc Vân