Nhạc Việt
Kiếp đàn ông Đoàn Việt Phương
Giây Phút Bên Nhau Minh Trang Lyly
Hiếu Đạo Diệu Thắm
Giận Anh Hương Ngọc Vân
Cuộc Tình Trong Cơn Mưa Nguyễn Đức Quang
Người Ta Thường Nói Bằng Cường - Đinh Việt Quang
Chia Tay Khắc Việt
Cố Xoa Dịu Nỗi Đau Trương Khải Minh
Vô Thường Giang Trường
Yêu nhau nửa ngày Phan Mạnh Quỳnh