Nhạc Trữ Tình

Người Mang Tâm Sự Trần Nhật Quang
Tình Sầu Trăm Năm 2 Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Cha Tôi Lê Sang
Điệu Lâm Thôn Mai Lệ Quyên - Thạch Phay
Nếu Em Đừng Hẹn Trương Phi Hùng