Nhạc Trữ Tình

Mười Thương Chín Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đường Về Hai Thôn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Con Dâng Lên Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt
Kỷ Niệm Nào Buồn Tùng Anh - Quỳnh Như
Mùa Xuân Ơi Hà Thúy Anh
Đò Sang Ngang Văn Hương
Về Quê Ngoại Thế Anh - La Tùng
Mộng Vỡ Thủy Hương
Em gái miền Tây Dương Nguyên Tâm