Nhạc Trữ Tình
Chúa Là Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Lời Ru Thắm Tình Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Tình Bơ Vơ Lệ Quyên - Quốc Thiên
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Tình Nghèo Có Nhau Thúy Khanh - Quách Thành Danh
A Di Đà Phật Diệu Đan