Nhạc Trữ Tình

Phố Biển Tình Anh Thanh Phương - Thi Phượng
Ru Nửa Vầng Trăng Nguyễn Thành Viên
Bà Năm Duy Ninh
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Tuổi Đá Buồn Ngọc Bích - Sơn Mạch
Trầu Cau Hà Gia Phúc
Hương Bắp Quê Nghèo Thùy Trang - Vũ Phong Sơn
Anh Tôi Dương Nghi Đình - Sơn Hạ