Nhạc Trữ Tình

Đám Cưới Nghèo Hoàng Tú Minh
Đò qua bến sông Cẩm Ly - Nguyễn Kha Thi
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Lối Về Xóm Nhỏ Lâm Nhật Thanh
Khóc Cho Người Đi Hương Ngọc Vân
Mưa Giăng Phố Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mùa xuân đầu tiên Tống Hạo Nhiên
Tình Lỡ Diễm Thùy