Nhạc Trữ Tình

Đường Xưa Thanh Cường
Lạy Mẹ Quan Âm Phương Nghi
Cỏ Úa Ngô Quốc Linh
Mưa Rừng Quỳnh Như
Dù Anh Nghèo Trang Anh Thơ - Nguyễn Phú Quí
Lầm Kasim Hoàng Vũ
Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Xót Xa Tình Đầu Võ Hoàng Lâm