Nhạc Trữ Tình

Tình nhỏ mau quên Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Về Quê Ăn Tết Mai Yến Chi
Đôi Mắt Người Xưa Hoàng Minh Thắng
Ba Quan Mời Trầu Bảo Ngoan - Phạm Lực
Bé yêu VŨ HẢI
Bạc Trắng Lửa Hồng Huỳnh Nhật Huy
Tay Mẹ Hiền Đông Nguyễn
Nắng Xuân Vũ Phong Sơn
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Noel Tình Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng