Nhạc Trữ Tình

Tàu Về Quê Hương Bảo Hưng - Như Hoa
Đời Phòng Trọ Nguyên Khôi
Đừng Nói Xa Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Lạnh Trọn Đêm Mưa Duy Cường Bolero
Chuyến Đò Không Em Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Chuyến đò không em Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Chúa Đã Sinh Ra Đời Linh Mục Quang Lâm
Phận tơ tằm Đào Anh Thư
Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Trang Nhật Ký Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn
Tình Mẹ Bao Dung Linh Mục Quang Lâm