Nhạc Trữ Tình

Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng
Về Quê Mẹ Xuân Viên
Cõi Nhớ Dương Anh Tâm
Quê mẹ Tâm Như
Dòng đời Minh Kỳ
Tôi vẫn nhớ Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Về đâu mái tóc người thương Lâm Chấn Huy - Quách Sỹ Phú
Xa Em Gai Que Dương Ngọc Thái
Mình Giận Hờn Nhau Hoàng Châu - Hồ Duy Thái