Nhạc Trữ Tình

Tâm Về Chánh Đạo Trương Phi Hùng
Tình lỡ duyên thừa Đông Phương Bảo
Về Quê Mẹ Xuân Viên
Thành Phố Buồn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Mẹ Thương Minh Luân
Làm dâu miệt vườn Dương Đình Trí - Kha ly
Mưa Nửa Đêm Chế Khanh
Biển Tình (New Ver.) Hương Ngọc Vân