Nhạc Trữ Tình

Em Đi Chùa Hương Từ Như Tài
Trên Dòng Sông Nhỏ Hoàng Minh Thắng
Mười năm đợi chờ LÂM HOÀNG NGHĨA
Hai Lối Mộng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Tội Tình Thanh Ngọc Tiến
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tình em Tháp Mười Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Duyên Kiếp Dạ Thảo My
Tình ca đã qua 11 Nguyễn Đình Chương
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình ca đã qua 6 Nguyễn Đình Chương
Mẹ tôi Thích Tâm Phước