Nhạc Việt

Endless Love (Thần Thoại) Bằng Cường - Nhật Kim Anh
Ru Xưa Lê Anh Dũng
Cũng Xin Là Nam Kun - Trang Han
Chuyến Đò Quê Hương Đình Văn - Phương Dung
Cho Vừa Lòng Em Trương Phi Hùng
Cứ Ngủ Say Nguyễn Hải Phong - Phương Linh
Sai Mai Quốc Việt
Dù Ở Nơi Đâu Cao Tùng Huy
Mùa Xuân Đầu Tiên Phương Anh - Phương Ý