Nhạc Việt

Sài Gòn Tôi Mưa (Live) Nguyễn Kim Tuyên
Có Thế Thôi Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
Hình Dung Về Em Bằng Cường
Mộng Chung Đôi Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Chiều Sân Ga Beat Tone Nữ Lê Như - Văn Hiến
Những Ngày Bên Nhau Mai Khôi - Hồ Trung Dũng
Vì Nghèo Nguyễn Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Gió Mùa Xuân Tới Giang Mỹ Huyền