Nhạc Việt

Ai Là Người Thương Em GIANG NGUYỄN - Lương Chấn Nam
Con gái nhỏ của ba Phan Đinh Tùng
1234 Lên Vũ Quốc Nhật - Dương Trường Giang
Bài ca tết cho em Vương Triệu Anh
Express Center Phạm Bảo Nam
Hết Giận Rồi Thương Thanh Tài - Huyền Trang Sao Mai 2013
Đèo Pha Đin (1954) Hợp Ca Đoàn Nghệ Thuật Quân Khu 2