Nhạc Việt

Khóc Thầm Việt Hoà
Chiều Cuối Tuần Khưu Huy Vũ - Đăng Nguyên
Thương Về Xứ Nghệ Trịnh Nam Phương
Thì Thầm Mùa Xuân Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Anh Yêu Em Khánh Phương - Lương Bích Hữu
Từng Yêu Đông Nguyễn
Lặng Lẽ Buông Yuni Boo - Ro Ti