Nhạc Việt
Tình Mênh Mang Đan Trường
Cặp đôi số 10 HuyR - Tuấn Cry
Cỏ Úa Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Chào Xuân Ngọc Sơn - Ngọc Hải
Mưa Lâm Râm Nguyễn Linh - Phi Bằng
Em Ngủ Chưa Trịnh Thăng Bình
Cố Chấp Để Yêu Hoàng Kỳ Nam
Tình Thôi Xót Xa Juun Đăng Dũng