Nhạc Việt
Hai Lúa về làng 2 Đông Phương Tường
Lá Đỏ Quang Thọ
Chân Ái Châu Đăng Khoa - Orange
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Giọt Lệ Đài Trang Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
Bưởi Ơi Lưu Ánh Loan
Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Sơn Hạ