Nhạc Việt

Cảm Ơn Đời. Đan Trường
Đứt từng đoạn ruột Lương Bích Hữu
Yêu Hằng Cat
Thư Về Xóm Nhỏ Giang Trường
Chia Tay Để Em Vui Phạm Trưởng
Hái Hoa Rừng Cho Em Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tiên Nữ Du Xuân Kỳ Thiên Anh
Khóc Cho Tình Lỡ Bằng Cường - Khánh Phương
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06