Nhạc Việt

Mẹ Tôi Thùy Trang
Với Anh Mỹ Linh - Hồ Hoài Anh
Trao Lầm Thùy Trang
Phượng Sài Gòn Phương Dung - Trần Sang
Nhớ Cha Quê Nhà Tô Tài Năng
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Nguyễn Hồng Ân - Hiền Thục
Nhìn Về Phía Xa Trần Trung Đức - Tăng Ngân Hà
Không Thể Một Mình Trần Trung Đức
Xa Trần Trung Đức
Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời Quách Tuấn Du - Thanh Ngọc
Đi Tìm Bình Yên Trần Trung Đức
Để Biết Ta Đang Sống Trần Trung Đức