Nhạc Trữ Tình

Chiều Cuối Tuần Ngọc Sơn - vân My
Cho tôi được một lần Chung Tử Lưu - Khả Tú
Ước Mộng Đôi Ta Trường Sơn - Kim Thư
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng
Lý năm căn Trung Hậu
Trộm Nhìn Nhau Trang Anh Thơ - Lê Minh Trung
Bông mù u Trang Anh Thơ