Nhạc Việt

Giấc Mộng Chiều Mưa Sao Mai - Cao Hoàng
Mưa Luna Nam Cường
Yêu (Instrument) Hồ Quang Hiếu
Material Girl Addy Trần
Chuyến tàu hoàng hôn Trương Phi Hùng
Về quê Cẩm Loan
Sầu lẻ bóng 2 Trương Phi Hùng
Arigatou Người Đã Đến Trương Thảo Nhi - Jun Phạm (365 Daband)
Hột É Bùi Công Nam
Cha Mẹ Tuổi Thơ Con Trịnh Đình Quang - V.A