Nhạc Trữ Tình
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
Đời Con Theo Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Nhật Ký Đời Tôi Lê Tiến Ngọc
Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Đoạn cuối tình yêu Duy Thanh - Lưu Ánh Loan
Tâm Tư Trong Mưa HamLet Trương
Hồng Nhan Minh Luân
Hồng nhan Tuấn Quang
Chiều Không Em Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Thà Như Giọt Mưa Quang Dũng - Quốc Thiên