Nhạc Trẻ

Hạ Yêu Huyền Huỳnh - Huỳnh Cảnh
Bùa Chú Juan Phi - Jaigon Orchestra
Em Dạo Này Nhiều ca sĩ
Không Quên Trung Tự
Expresso Xuân Nghi
Mùa Đông Cô Đơn Beat Huỳnh Thiên Kỳ
Giận Chơi Thôi Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Giá Như Ngày Xưa Đinh Kiến Văn Fortune