Nhạc Trữ Tình

Tôi Vẫn Nhớ Hoàng Ái My
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - vân My
Tiếng Rao Từ Như Tài
Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Nửa Đêm Thương Nhớ Diệp Nguyên Linh
Tâm Sự Với Em Tuấn Quỳnh
Thành Phố Buồn Lâm Bảo Phi
Bài Không Tên Số 7 Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh