Nhạc Trữ Tình

Mùa Xuân Đó Có Em Cao Hoàng Nghi
Hoa Trinh Nữ Lê Sang - Kim Chi
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Bạc Liêu Thương Nhớ Đinh Quốc Cường
Yêu Người Chung Vách Hương Ngọc Vân
Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Phút Cuối Vũ Hoàng
Tình Xưa Khưu Huy Vũ
Nếu Ai Có Hỏi Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đón Xuân Lưu Chí Vỹ
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04