Nhạc Trữ Tình

Tương Lai Trong Tay Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Nghèo Còn Mắc Cái Eo Dương Ngọc Thái
Khóc Thầm 2 Hoàng Minh Thắng
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng
Thương thầm Hồ Quang Lộc
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái
Còn Chờ Nhau Chi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cậu Út Dân Ca Văn Hương
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
Ngợi ca quê hương em Dương Hồng Loan