Nhạc Trữ Tình

Ai Về Miền Tây Trường Sang
Mưa Rừng Ngọc Sơn
I Love Sài Gòn Ngọc Sơn
Mẹ Huỳnh Nhật Đông
Người Mang Tâm Sự Trần Nhật Quang
Con Đường Xưa Em Đi Tuyết Mai - Phước Lộc
Cái duyên cái nợ cái tình Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà
Mua Xuan Do Co Em Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)