Nhạc Trữ Tình

Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Đêm Chơi Vơi Lưu Thiên Ân
Vo Dương Ngọc Thái
Xa Vắng Lưu Thiên Ân
Đêm tâm sự Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Tình Theo Bến Đỗ Lê Sang - Giáng Tiên
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên
Ngàn Năm Duy Khiêm Ngố
Chuyện Buồn Ngày Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Tình Yêu Chúa Tina Ngọc Nữ