Nhạc Trẻ

Cơn Mưa Mang Em Đi Beat Nguyễn Chí Tâm - Long Lucca
1234 Nguyễn Đình Vũ
Tại Vì Em Thôi Beat Nguyễn Đình Dũng
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Tại Vì Em Thôi Nguyễn Đình Dũng
Baby I'm Good Kim Chi Sun
Sau Hôm Nay Khói - Bùi Dương Thái Hà
Thằng Khờ Đỗ Hoài Nam
1dEm Vĩnh Hoàng - Nguyên.
Chữ Tình Hơn Chữ Tiền Saka Trương Tuyền
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc