Nhạc Trẻ
Ngày Mai Jackie Luu
Năm Ấy (Ballad) Lương Chấn Nam
Biết Không Em Lương Chấn Nam
Ngày Em Đẹp Nhất Trường Anh - Hào Kiệt
Deja Vu Addy Trần - Seachains
Say Em Đắm Yêu Phạm Đình Thái Ngân
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05