Nhạc Việt

Xuân Đẹp Làm Sao Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Sofar Binz Da Poet
Yêu Cái Mặn Mà (Beat) Dương Hồng Loan
Đoản Ca Xuân Tuấn Phong - Hồng Phượng
Xin Còn Gọi Tên Nhau Phạm Khánh Hưng
Trên Đồng Lúa Vàng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Cô Bé Đỏng Đảnh Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Quê Hương Hạ Vân