Nhạc Trữ Tình

Mùa Sầu Riêng Hương Ngọc Vân
Áo Đẹp Nàng Dâu Diễm Thùy - Dương Sang
Mười Thương Chín Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Yêu một mình AnDy Phương
Tàu anh qua núi Đông Nguyễn
Rời Bến Mai Nguyễn
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Hồng Nhan Trúc Chi
Chiếc Áo Bà Ba Trường Sang
Nhạt nắng Giáng Tiên
Tội tình Lương Gia Huy