Nhạc Trẻ

Chỉ Yêu Mình Em 2 Châu Khải Phong
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
Hôm Nay Mình Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Ai Đưa Em Về Beat Tía Hải Châu - Lê Thiện Hiếu
Xiêu Lòng Phạm Quỳnh Anh
Liệu Anh Có Nghe Phùng Khánh Linh
Tick Tock V.A - Pixel Neko
Có Người Vũ Cát Tường
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Lúa Linh Mai