Nhạc Trẻ
Phi Hành Gia Cô Đơn Vũ Cát Tường - Hưng Cao
Ngã Rẽ Tình Yêu Hoàng Bảo Nam
từ ngày anh xa Khởi My - KaiSoul
Nói Em Nghe Về Cô Ấy Hằng Bingboong - Khói
Em Vẫn Tin Tình Yêu Thanh Ngọc - HamLet Trương
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Tóc Em Đuôi Gà Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Tình Suy Duy Văn Phạm