Nhạc Trẻ

Stay (Chill Ver.) KayC - Devilmen TYO
Nếu Anh Muốn Vũ Thanh Vân - itsnk
don't know what2do Nhiều ca sĩ
Phút Giao Thừa Bên Nhau Dư Quốc Vương - Huỳnh Thanh Thảo
Bù Nhìn Ở Trong Gương Nguyễn Đình Vũ - Nal
Sài Gòn Hôm Nay Mưa JSOL - Hoàng Duyên
Mục rã Tùng Dương
Vượt Đèn Đỏ Beat Right Tee - D D K
Do Em Vụng Về Lương Chấn Nam
Cảm Ơn Anh Lương Chấn Nam
Chạy (On My Way) Phùng Khánh Linh