Nhạc Trẻ

ANH EM Droppy - Hổ.
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Em Bắt Đền Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Bố Mẹ Em Có Nhà Không Bách Neul - Dũng Mario
BERVER 2 Andiez - T.R.I
Ngày Biệt Ly (Losing) Quang Hùng MasterD
Chỉ Là Quá Khứ Đăng Chương
ngắm sao mà chẳng có nhau Nhiều Ca Sĩ - iMAZE
Quay Lưng Hùng Thanh
Ngày Em Đi Thanh Bình - Minh Lou